EstiCRM

Cedry Wielkie, ul. Ogrodowa
113 000 PLN
Działka pod bud. 1-rodz. na sprzedaż, 1 130 m2
100 PLN /m2
powierzchnia
1 130 m2

Dane nieruchomości:

Numer oferty: 3M650687
Powierzchnia: 1 130 m2
Cena za m2: 100 PLN
Cena: 113 000 PLN

Opis nieruchomości:

DZIAŁKA
Na sprzedaż pięknie zagospodarowana działka w Cedrach Wielkich. Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wyciąg  z planu poniżej).
Teren ogrodzony siatką i obsadzony tujami o wysokości ponad 2m z 3 stron świata, przy tujach zamontowany kropelkowy system nawadniania. Ukształtowanie terenu płaskie, obsadzone zadbanym trawnikiem z drzewkami owocowymi (jabłonki, śliwki, gruszki - 15 drzewek) i krzewami (czarna porzeczka, agrest, malina, aronia).
Po sąsiedzku znajduje się nowoczesny elegancki dom z urządzonym ogrodem.
Kształt działki regularny, na planie prostokąta.
Gaz, prąd, woda w drodze. Kanalizacja planowana na 2018/2019.
Działka oznaczona numerem 486/2, obręb 0003, Cedry Wielkie.
W cenie działki jest udział 1/5 w drodze dojazdowej, oznaczonej numerem 486/4.

WYCIĄG Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
UCHWAŁA NR XXXIII / 308 / 2002
Rady Gminy w Cedrach Wielkich
z dnia 30 sierpnia 2002
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w gminie Cedry Wielkie obszar wsi Cedry Wielkie
OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE A.13.M
FUNKCJA TERENU
a. funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
b. funkcja dopuszczalna - zabudowa usługowa z zakresu handlu, gastronomii, obsługi rekreacji, kultury, oświaty i wychowania, służby zdrowia i opieki społecznej, rzemiosła towarzyszące funkcji mieszkaniowej, zabudowa gospodarcza i garaże dla potrzeb własnych, lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych niezbędnych dla funkcjonowania zabudowy
c. funkcja wykluczona - wszelka działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. obowiązuje nieprzekraczalna lub obligatoryjna linia zabudowy określona na załączniku nr 2 do Uchwały,
b. jeżeli na rysunku planu nie wyznaczono linii zabudowy obowiązują
nieprzekraczalne linie zabudowy
- od dróg wg przepisów szczególnych jak dla terenu zabudowanego,
- od urządzeń melioracji wodnych podstawowych - kanałów zaznaczonych na rys. planu zał. nr 2 do niniejszej Uchwały - 5m
- od rowów melioracyjnych - 3m
c. max powierzchnia zabudowy każdej wydzielonej działki (za wyjątkiem dróg wewnętrznych i urządzeń infrastruktury technicznej) - 40%
d. ustala się minimalny % powierzchni przyrodniczo-czynnej każdej działki (za wyjątkiem dróg wewnętrznych i urządzeń infrastruktury technicznej) - 30%
Pełen tekst uchwały wraz z załącznikami:
http://geodezja.cedry-wielkie.pl/index.php/plany/plany-obowiazujace

LOKALIZACJA
Cedry Wielkie - miejscowość w powiecie gdańskim, siedziba gminy Cedry Wielkie na obszarze Żuław Wiślanych położona w sąsiedztwie drogi krajowej S7 Gdańsk-Elbląg.
Miejscowość leży w bliskiej odległości plaż na Wyspie Sobieszewskiej.

Skontaktuj się z agentem:
Magdalena Madziar

Telefon: 660-393-328

magda@maciejak.net


Lokalizacja: